Roue en nylon 3po pivotante avec frein

E300AEQ400