Roue en nylon 3po pivotante sans frein

E300AEQ405
Poids 0.50 kg
Plus d’information